മതമില്ലാത്ത ജീവൻ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്?

ജാതിയും മതവും സ്കൂൾ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത കുട്ടികളുടെ കണക്കുക്കൾ കേരള സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടു. ഈ ഡാറ്റ സർക്കാറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഫയൽ പി.ഡി.എഫ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്, അതിൽ ഹയർ സെക്കന്ററിയുടെ കണക്കുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഡേറ്റയെ സ്പ്രഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാലേ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഹയർ സെക്കന്ററി ഡേറ്റയ്ക്ക് വ്യക്തത കുറവായതുകൊണ്ട് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ പഠിക്കുന്ന ജാതി-മതം രേഖപ്പെടുത്താത്ത കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റ മാത്രമേ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലേക്കു മാറ്റി, അനാലിസിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൽ സാധിച്ചുള്ളൂ.

കേരളത്തിലെ 9209 കേരള സിലബസ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഡേറ്റയാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആകെ 123,630 കുട്ടികളാണ് ജാതി-മതം കോളം രേഖപ്പെടുത്താതായി ഉള്ളത്. അതിൽ 40,057 (32.4 ശതമാനം) പേരും പഠിക്കുന്നത് 200 സ്കൂളുകളിലായാണ്. ജാതി-മതം രേഖപ്പെടുത്താത്ത 100 കുട്ടികളെങ്കിലും ഉള്ള സ്കൂളുകൾ ഈ 200 എണ്ണം മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള 9009 സ്കൂളുകളിലും 100-ൽ താഴെ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ജാതി-മതം രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ.

ഈ ഡേറ്റ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി. ചില സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ കൂടുതലായി മതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജാതിമതരഹിതരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സീനിയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ആണ് – 1079 പേർ. തുറയ്ക്കൽ അൽ-ഹിദായത്ത് സ്കൂൾ 1011 കുട്ടികളുമായി തൊട്ടു പിറകിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം കുട്ടികൾ കൂടുതലായി മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? എന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ തെളിഞ്ഞ ചില കാരണങ്ങൾ പറയാം:

1. ഈ സ്കൂളുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജാതി-മത ചിന്ത കുറഞ്ഞവർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നുണ്ട്.

2. ഈ സ്കൂളുകളിലെ സെക്യുലാർ വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം കൂടുതൽ കുട്ടികളൂം അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും ജാതി-മതത്തിന് അതീതമായി ചിന്തിക്കുന്നു.

3. ഈ സ്കൂളുകൾ കൃത്യമായ ജാതി-മത കണക്കുകൾ വയ്ക്കുന്നില്ല.

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഈ സ്കൂളുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഏരിയകളിൽ ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ജാതി-മത പരിഗണനകൾ കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് കാണാം. അതേസമയം, ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂളിൽ മാത്രം ജാതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണം (2), (3) എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം. ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനായി ഞാൻ ഈ 200 സ്കൂളുകളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ലെയർ ചെയ്തു. സ്കൂളുകളുടെ കോർഡിനേറ്റുകൾ കണ്ടെത്താനായി ജി.പി.എസ് വിഷ്വലൈസർ ഉപയോഗിച്ചു. ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം സ്കൂളുകളുടെ ലൊക്കേഷൻ സ്കൂളിന്റെ പേരു മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഡേറ്റയിലെ സ്കൂളുകളുടെ പേരുകളിൽ സ്ഥലപ്പേര് കൃത്യമായി കൊടുക്കാത്തതായിരിക്കാം കാരണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാന്വലായി ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഡേറ്റ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കാണാം. താഴെ കൊടുത്ത മാപ്പിൽ സ്കൂളുകളുടെ ലൊക്കേഷനും, അവിടെ പഠിക്കുന്ന ജാതി-മതരഹിതരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കാണാം. നൂറ് കുട്ടികളെങ്കിലും ജാതി-മത രഹിതരായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകൾ മാത്രമേ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുമല്ലോ.

 

 

മാപ്പിലെ ഓരോ പിന്നും ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാങ്കാണ്. കണ്ണൂർ സീനിയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉള്ളതെന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നാം റാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹിദായത്ത് സ്കൂളിന് രണ്ടാം റാങ്ക് എന്നിങ്ങനെ. കോഴിക്കോട്-മലപ്പുറം ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ ഉള്ളതെന്ന് കാണാം. ഇതിനു കാരണം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാൽ ആകെ സ്കൂളൂകൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണോ, അതോ ഇവിടത്തുകാർ മാത്രം ജാതി-മത രഹിതരായതുകൊണ്ടാണോ എന്നത് അറിയില്ല.

ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടുക. കഴിയുന്നത്ര വേഗം തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും

4 ജനുവരി 2013-ന് ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റിന്റെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണമാണിത്.

മാവൂർ ജി.യു.പി സ്കൂളിൽ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു. വ്യക്തിശുചിത്വവും, സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും, കുത്തിവെപ്പുകളും ഒക്കെയായിരുന്നു വിഷയങ്ങൾ. 30 ഓളം കുട്ടികളുള്ള ആറാം ക്ലാസിലാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പ്രൊജക്ടർ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചാർട്ടുകൾ വരച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്തത്. ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഉത്സാഹം. ചിലര് നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കുന്നുമുണ്ട്. പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാവും ചോദിക്കുക. “ക്രിക്കറ്റുകാർ മുഖത്ത് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് തേക്കുന്നതെന്തിനാണ്” എന്നതായിരുന്നു ഒരു വിരുതന്റെ ചോദ്യം. ഡോക്ടറാവാൻ പഠിക്കുന്ന ചേച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൺസൾട്ടേഷന് വന്നു. പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, “ടീച്ചറേ, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചൊറിയുണ്ട്, നോക്കിക്കേ?” എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബെഞ്ച് ചാടി വരുന്നത്. മറ്റെയാൾക്ക് നെറ്റിയിൽ മുറിവുണ്ട്, അത് ഉണങ്ങുന്നില്ല എന്നതാണ് പരാതി. രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ വീണ് മുറിഞ്ഞതാണ്. ആദ്യത്തെയാളെ തൊട്ടടുത്ത പി.എച്ച്.സിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെയാൾക്ക് മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നതെങ്ങനെ, മുറിവ് അണുബാധ വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നൊക്കെ കഴിയാവുന്നത്ര സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലീഡർ മുന്നോട്ട് വന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ഇന്റർവെൽ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ എത്തി, ടീച്ചറുടെ വീടെവിടെയാണ്, പഠിക്കുന്നതെവിടെയാണ്, നാളെയും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും നാലഞ്ച് പിള്ളേർ ‘ടീച്ചർ റ്റാറ്റാ, ടീച്ചർ റ്റാറ്റാ” എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ള ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ജനലിലൂടെ കൈവീശുകയാണ്.

09122011236
മാവൂർ ജി.യു.പി സ്കൂളിന്റെ പ്രവേശനകവാടത്തിനരികെ

ഞാൻ യു.പി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലം ഓർത്തുപോയി. കർണ്ണാടകയിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ക്ലാസിൽ ടീച്ചർ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ അത് കേൾക്കും. ടീച്ചർ പാഠത്തിന്റെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ബോർഡിൽ എഴുതും. അത് അതേപോലെ നോട്ടുബുക്കിൽ പകർത്തി വയ്ക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു തരും. അത് മാത്രം പഠിക്കും. ഒരൊറ്റ സംശയം പോലും ചോദിച്ചതായി ഓർമ്മയില്ല. ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കാൻ വരും. ചിലപ്പോൾ ക്ലാസും എടുക്കും. ആരും ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കില്ല.

ഇപ്പഴത്തെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചും, കളിപ്പിച്ചും, പ്രൊജെക്ട് ചെയ്യിച്ചും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെയൊക്കെ നമിച്ചു പോയി. എന്നാലും ഇവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും, ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കിയും വളരുന്നുണ്ട് എന്നത് എന്നെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്.